portfolio
Glossy Affairs 

strategie, communicatie en organisatie
 

Inhoud verdient glans! Dat is het credo van Glossy Affairs.

Inhoud en uiterlijk versterken elkaar. Ieder product is gebaat bij een heldere en duidelijke presentatie. Dat geldt voor een fusie, coalitieakoord of beleidsadvies net zo goed als voor een digitaal portaal. Glossy Affairs geeft deze zaken de volle aandacht.

Glossy Affairs adviseert over strategische communicatie en organisatie:

Glossy Affairs maakt strategische communicatieplannen, verheldert het onderliggend proces, ontwerpt beheerstructuren en leidt interne en externe communicatie-, organisatie- en ict-trajecten. 

Glossy Affairs verzorgt samen met een team van redacteuren ook de hoofd- en eindredactie van rapporten, adviezen en interne en externe klantcommunicatie.
Hierbij ligt de nadruk op digitale communicatie en gebruikersondersteuning. 

Glossy Affairs werkt voor het bedrijfsleven, overheid en voor maatschappelijke, culturele en ideële organisaties.

Specialisaties: strategische projectcommunicatie; verandercommunicatie; het begrijpelijk vertalen van inhoudelijk complexe onderwerpen. Projecten op het snijvlak van maatschappij, recht, ict, politiek en kunst & cultuur. 

Glossy Affairs geeft glans aan de inhoud!

Neem voor meer informatie contact op met Glossy Affairs.